SIBINAminimal

Finestres d’alumini

Les finestres SIBINAminimal estan dissenyades per garantir al client la màxima vista exterior possible i aprofitament de llum al màxim. Sense oblidar el confort i la seguretat d´aquestes J.sibina aposta per l´estètica minimalista per oferir als clients les millors sensacions desitjades.

Aquest sistema permet obtenir una superfície de vidre superior als sistemes tradicionals. També confereix al tancament una estètica homogènia i funcional, ja que des de l’exterior no es poden distingir les fulles batents de les fixes. Per aquests motius, els arquitectes prefereixen aquesta tipologia de tancaments davant dels sistemes convencionals de marc i fulla vista. Sistema de caràcter minimalista, amb una superfície vista de marc de tan sols 58,8 mm.

Aquesta particularitat la converteix en una de les practicables amb menor secció i, per tant, amb més superfície envidriada del mercat. Els nivells de transmitància tèrmica són molt baixos gràcies a les poliamides de 34 mm en marc, i la fulla mixta plàsticalumini, a més de la baixa secció que permet que la incidència del vidre sigui més gran. Els nivells de tancament són extraordinaris a la mercè de la triple goma d’estanquitat.